Henryk Owsiejew wyróżniony

W Białymstoku 21 września 2021 r. odbył się XV Doroczny Koncert Izby Przemysłowo Handlowej „Biznes – Kultura – Społeczeństwo”, na którym wręczono wyróżnienia i statuetki osobom najbardziej promujące, podnoszące potencjał województwa podlaskiego. Nasz główny sponsor, wiceprezes Suwalskiego Klubu Badmintona Suwałki, Henryk Owsiejew – Prezes Zarządu Malow sp. z o.o. – został wyróżniony przez Izbę Przemysłowo Handlową podczas XV Dorocznego Koncertu IPH. Henryk Owsiejew wśród wyróżnionych znalazł się za realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego – budowę farmy fotowoltaicznej ekoMALOW podnoszącej atrakcyjność potencjału gospodarczego województwa podlaskiego. W kategorii Biznes wyróżnienia otrzymali: Adam Abramowicz – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców – za wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski – za sprzyjanie rozwojowi przedsiębiorczości w Województwie podlaskim. Artur Kosicki – Marszałek Województwa podlaskiego – za sprzyjanie rozwojowi przedsiębiorczości w Województwie podlaskim, w tym za wspieranie budowy Węzła Porosły k/Białegostoku. Tadeusz Truskolaski – Prezydent Miasta Białegostoku – za sprzyjanie rozwojowi przedsiębiorczości – za realizację inwestycji- budowę Węzła Porosły k/Białegostoku. Leszek Marek Gołąbiecki – Prezes Zarządu Unibep SA – za realizację budowy Węzła Porosły k/Białegostoku. Wojciech Borzuchowski – Dyrektor Białostockiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – za wspieranie budowy Węzła Porosły k/Białegostoku. Henryk Owsiejew – Prezes Zarządu Malow sp. z o.o. – za realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego budowy farmy fotowoltaicznej ekoMALOW podnoszącej atrakcyjność potencjału gospodarczego województwa podlaskiego. Mariusz Chrzanowski – Prezydent Miasta Łomża- za budowę Centrum Przesiadkowego w ŁomżyEast Design Days – wydarzenie promujące przedsiębiorczość i podnoszące atrakcyjność województwa podlaskiego W kategorii Kultura statuetki otrzymali: Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta Suwałk– za promocję w kraju oraz na arenie międzynarodowej Miasta Suwałk poprzez organizację Suwałki Blues Festival.. Jarosław Borowski -Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski – za rewitalizację Bielskiego Domu Kultury. W kategorii Społeczeństwo statuetki otrzymali: Dr Paweł Grabowski – Prezes Fundacji Hospicjum Proroka Eliasza – za budowę hospicjum oraz działalność charytatywną i niesienie pomocy potrzebującym z terenów wiejskich województwa podlaskiego. Wojciech Nowicki – za wybitne osiągnięcia sportowe podczas Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020 oraz promocję Województwa Podlaskiego. Maria Andrejczyk – za wybitne osiągnięcia sportowe podczas Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020 oraz promocję Województwa Podlaskiego. Już od kilku lat w trakcie poprzednich uroczystości koncertowych fundowane były stypendia dla utalentowanej młodzieży, również w bieżącym roku ufundowano stypendia dla młodzieży MDK w Białymstoku. Koncert uświetnił występ ZespołU Pieśni i Tańca „PODLASKIE KUKUŁKI” , Zespół Studia Piosenki „FART” , Ukraiński Zespół Pieśni i Tańca „RANOK” , Zespół Białoruskiej Pieśni Ludowej „MAŁANKA” oraz Zespół Pieśni i Tańca Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej z Bielska Podlaskiego. Gwiazdą wieczoru był znakomity MAESTRO CHIVES.