Szkoła Podstawowa nr 10 w Suwałkach zaprasza

Szkoła Podstawowa nr 10 w Suwałkach zaprasza uczniów klas trzecich na testy sprawności fizycznej kwalifikujące do nauki w przyszłym roku szkolnym 2022/2023 do klasy czwartej sportowej o profilach: piłka siatkowa chłopców, badminton, pływanie. Siatkarze, badmintoniści oraz pływacy uczący się w „Dziesiątce” należą do krajowej czołówki, ćwiczą na lekcjach, trenują w SUKSS, SKB i MUKS Olimpijczyk.  Terminy postępowania rekrutacyjnego do oddziałów sportowych na rok szkolny 2022/2023 1.Terminy składania dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów sportowych  od 02.03.2022 r. od godz. 8: 00 do 07.03.2022 r. do godz.15.00,2.Termin przeprowadzenia prób sprawności fizycznej – od 08 marca 2022 r. do 14 marca 2022 r. według harmonogramu:a) piłka siatkowa chłopców – 08 marca 2022 r., godz. 16:00, hala sportowa Szkoły Podstawowej  nr 10 w Suwałkach, ul. Antoniewicza 5,b) badminton – 09 marca 2022 r., godz. 16.00, aula Szkoły Podstawowej nr 10 w Suwałkach, ul. Antoniewicza 5,c) pływanie – 14 marca 2022 r., godz. 15:30 –– testy na sali małej lewej Szkoły Podstawowej nr 10 w Suwałkach, ul. Antoniewicza 5, godz. 17:00 – testy w wodzie, Aquapark ul. Jana Pawła II,3.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej – 15 marca 2022 r. o godz.15:00.4.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do oddziałów sportowych – 22 marca 2022 r. godz. 8:00.5.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia – od 22 marca 2022 r. od godz. 8:00 do 25 marca 2022 r. do godz. 14:00.6.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziałów sportowych 25 marca 2022 r. godz. 15:00. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej szkoły: www.zs10suwalki.pl, tel.87 567 74 05