Prezes

Jerzy Szleszyński

Wiceprezes

Henryk Owsiejew

Wiceprezes

Leszek Lewoc

Wiceprezes

Wiesława Szleszyńska

Sekretarz

Joanna Gabruś - Szyperek

Członek Zarządu

Michał Sobolewski

Członek Zarządu

Roman Kaleta

Członek Zarządu

Anna Kamińska

Członek Zarządu

Tomasz Grosz